Japonsko 2012  Den 12 - Iwakuni, Kintai-kyo  [103]

Den 12 - Iwakuni, Kintai-kyo