Japonsko 2012  Den 15 - Tokyo, Ueno, Shibuya, Roppongi  [74]

Den 15 - Tokyo, Ueno, Shibuya, Roppongi