Japonsko 2012  Den 02 - Osaka, Namba  [84]

Den 02 - Osaka, Namba