Japonsko 2016  Den 01 - Osaka  [135]

Den 01 - Osaka